Seminarier

Seminarieprogram: 9 oktober

Nätverksfrukost

Restaurang Lyon, Åby Hotell
8.00 - 9.00

Inled ditt besök på Personal & Chefsmässan med en hotellfrukost tillsammans med Best Western Hotels & Resorts. De berättar om hur de valt att positionera sig i en allt mer likriktad värld. I en värld där företag slås samman till en enda stor jätte behövs någon som kan ge unika och oberoende företag en chans att konkurrera med de stora kedjorna. Det personliga mötet blir allt viktigare, samt att låta det udda och brokiga ta plats. Och allt börjar med tydlig vision.

Jessica Blysing, Regional Sales Manager, Best Western

Konsten att leda
på scen

Ledarskapsscenen
9.00 - 9.45

En fartfylld och interaktiv föreläsning om hur du kan utvecklas som mötesledare med dig som verktyg; knopp, kropp och hjärta.

Åsa Lindell, moderator och facilitator

Följ med på en resa med ett företag i ständig utveckling!

Knowledge & Inspiration
9.30 - 10.00

Vi berättar och ger konkreta exempel på hur vi arbetar med förändring och utveckling av människor och företag. För oss är det viktigt att förändringen är hållbar över tid och verkligen skapar de resultat företaget vill uppnå! Tillsammans med företaget analyserar vi behovet och tar fram en handlingsplan – varför gör vi det här, vad ska vi göra, hur ska det göras, när ska vi göra det och för vem gör vi det?

Marina Blom, Certifierad NLP Business Coach och Utbildare, Ledarteamet

Paneldebatt: Möjligheter med framtidens kameror

Scen 3
10.15 - 11.00

Lönen förstås. Men sen då? 8 av 10 anställda underskattar sin totala kompensation. Genom att visualisera hela värdet – inklusive pension, försäkringar och förmåner – kan du öka medarbetarnas uppskattning och engagemang. Richard Olofsson från Benify berättar hur du kan stärka ditt arbetsgivarvarumärke, erbjuda attraktivare personalförmåner, förbättra din internkommunikation och minska din HR-administration med hjälp av en skräddarsydd och molnbaserad medarbetarportal.

Richard Olofsson, Senior Sales Consultant, Benify

Onboarding -
Make you new hires succeed!

Knowledge & Inspiration
11.00 - 11.30

Att ge sina nyanställda dom bästa förutsättningar att lyckas i sin nya roll är en avgörande framgångsfaktor för alla företag. Mäter ni effekten av ert nuvarande onboardingprogram? Vet ni att ni gör rätt saker? I rätt ordning? Calle Odén och Christer Rautio från TempTeam pratar om vikten av att göra rätt saker vid rätt tillfälle och hur man kan mäta det. 

Calle Odén & Christer Rautio, TempTeam

Calle Odén har gedigen erfarenhet inom personal och HR. Genom åren har han skapat många långsiktiga kundrelationer och rekryterat personal till såväl börsnoterade företag, offentliga förvaltningar som mindre verksamheter. Med mottot ”människan i fokus”  hjälper Calle människor att hamna rätt och företag att utvecklas.  

Christer Rautio har gedigen erfarenhet inom försäljning, affärsutveckling och onboardingprogram. Genom sin lugna, trygga och analytisk approach har han genom åren förvaltat sina säljprocesser och skapat stort förtroende ute hos sina kunder. För Christer är långvariga relationer högt prioriterat och tar gärna ett möte på golfbanan när tillfälle ges!

Drömarbetsgivaren - Få dina medarbetare att vissla hela vägen till jobbet

Ledarskapsscenen
11.00 - 11.45

Förmågan att attrahera, engagera och utveckla rätt medarbetare på rätt plats är helt avgörande för att nå goda resultat. De kommande årens stora pensionsavgångar och bristen på rätt kompetens i många sammanhang gör inte saken lättare. Föredraget ger åhörarna inspiration, modeller och tips för hur ni kan bli drömarbetsgivaren.

Svante Randlert, författare & employer branding expert

Svante Randlert har genom åren hjälpt hundratals organisationer och tusentals chefer hur man blir medarbetarnas och kundernas förstahandsval imorgon. Hösten 2017 gav han ut boken Drömarbetsgivaren och hösten 2018 kom The Dream Employer ut. Han är den enda i landet bland över 1000 föreläsare, som genom tiderna lyckats få maxbetyget 5.0 vid två olika tillfällen av en hel publik hos Sveriges största chefsnätverk Close.

Han fick även bäst betyg under förra året av alla föreläsare på världens största Employer Branding event – World Employer Branding Day i Budapest, Employer Branding Summit i Amsterdam, Future of work i Ljubljana, Rekryteringsdagarna i Oslo samt Leadership Day i Stockholm.

Hösten 2018 lanserade Svante även ledarskapspodden Chefssnack.

Seminarieprogram: 10 oktober

Skaffa superstruktur 
- organisera, fokusera & automatisera

ledarskapsscenen
9.00 - 9.45

Finns det ett botemedel mot stress, övertid och dubbelarbete? Om du frågar David Stiernholm, Sveriges enda struktör, är svaret ja. Att finna lösningar för att jobba effektivt och må bättre är absolut ett uppnåeligt mål. I denna 45 minuter långa föreläsning om personlig effektivitet genom god struktur ger David dig verktygen för att organisera, fokusera och automatisera. På så sätt får du mer tid över till det som är viktigt – för dig och för verksamheten.

David Stiernholm, Struktör, Stiernholm Consulting

David Stiernholm hjälper företag och organisationer att bli mer effektiva genom att skapa bättre ordning och reda, via sitt företag Stiernholm Consulting. Sedan starten 2004 har David arbetat med att utforska struktur för att skapa smidigare arbetsdagar. Han har arbetat med allt i från väletablerade storföretag till entreprenörsföretag i uppstartsfas.

David har skrivit tre böcker inom ämnet; “Klart! Bli superstrukturerad på 31 dagar”, “Målmedveten – prioritera rätt och säg nej med gott samvete” och ”Förenkla på jobbet – gör det krångliga lätt”.

Affärsnyttan med Diversity Management

KNOWLEDGE & INSPIRATION
9.30 - 10.00

Hur knyter vi mångfaldsstrategi till affärsresultat?

För att nå affärsmässiga mål behöver organisationer kunna ta tillvara på all tillgänglig kompetens, speciellt inom områden där kompetensbrist råder. Att ha en optimalt fungerande mångfaldsstrategi är centralt för att lyckas nå tillväxt och resultatmål. I vårt seminarium lyfter vi utmaningar med Diversity Management och vi lyfter praktiska lösningar för kompetensförsörjning och Employer Branding ur ett mångfaldsperspektiv. Varmt välkomna!

Aida Faiz, Affärsområdeschef, Edward Lynx
Emilia Bustos, Affärsområdeschef, Edward Lynx

Aida Faiz
Aida Faiz är arbetsmarknadsexpert och rådgivare med mångfald och inkludering som spetskompetens. Hon är affärsområdeschef på Edward Lynx och driver initiativet ”Links”, med fokus på att skapa fler arbetsmöjligheter för akademiker med internationell bakgrund i Sverige. Hon har tidigare bl a arbetat på ”Korta vägen” vid Stockholms universitet och med att designa och leda talang- och mångfaldsprojekt med internationella målgrupper.

Emilia Bustos
Emilia Bustos är psykolog och organisationskonsult och arbetar både i Sverige och internationellt med ledarutveckling. Hon är specialiserad på att utveckla bedömningsmetoder och processer för kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering. Hennes expertis innefattar också att hjälpa globala företag att utveckla ledarstrategier och ledarprogram för internationella talang- och chefsgrupper.

Bättre chef
på 30 minuter

KNOWLEDGE & INSPIRATION
10.15 - 10.45

Organisationer söker idag efter chefer som kan hantera människor. Chefer som kan inspirera och motivera andra till att prestera sitt yttersta men som också kan skapa hälsosamma och långsiktigt hållbara arbetsplatser. De chefer som lyckas med det gör det oftast inte av en slump. Det krävs kunskap och träning och i den här föreläsningen ger vi dig ett smakprov på följande:

  • Positive emotions – hur får jag med mig mina medarbetare
  • Role, goal and context – hur leder jag mot uppsatta mål?   
  • Kommunikationsfärdigheter – hur gör jag det svåra lättare?
Jennie Skoglund, Sankt Lukas Göteborg

Jennie Skoglund, leg psykolog, handledare och områdeschef för Organisation & Ledarskap vid S:t Lukas Göteborg. Jennie har 20 års erfarenhet som organisationspsykolog och 10 års erfarenhet som chef.

Riskbruk och beroenderelaterad ohälsa i arbetslivet

KNOWLEDGE & INSPIRATION
11.00 - 11.30

Med utbildning, policyarbete, utredningar, behandling, stöd och råd kan vi i samarbete sänka kostnader, minska risker och lidande i din organisation.

Vi erbjuder HR, chefer och medarbetare på alla företag och organisationer effektiva rikstäckande lösningar på medarbetares beroendeproblematik när det gäller spel om pengar, alkohol och drogproblem på din arbetsplats.

Piet de Boer, Kundansvarig, Nämndemansgården

Nämndemansgården är Sveriges ledande behandlingsföretag inom beroendeproblematik, bestående av många olika enheter i hela Sverige.
Nämndemansgården har 250 medarbetare med många olika kompetenser som socionomer, beteendevetare, alkohol- och drogbehandlare, psykoterapeuter, sjuksköterskor och läkare.

Nämndemansgården arbetar ständigt med att tillföra nya metoder och arbetssätt för att öka kvalitet och framgång för din medarbetare och chef.
www.nämndemansgården.se

Utveckla hållbarhet
genom kulturen

ledarskapsscenen
11.00 - 11.45

Sofia Brax HR -och hållbarhetschef på Collector Bank delar med sig av sina erfarenheter kring och visar exempel på hur Collector utvecklar ’hållbarhet’ genom kulturen för att skapa en ännu mer framgångsrik affär. Sofia kommer berätta om hur den digitala nischbanken medvetet vidareutvecklar hållbarhet, kultur och struktur på sin tillväxtresa och vad det innebär för ledarna, medarbetarna och styrningen av bolaget.

Sofia Brax, HR-chef, Collector Bank

Sofia är HR-chef på Collector Bank och har tidigare varit HR och Hållbarhetsdirektör på Lindex, där hon tillsammans med ledare och medarbetare utvecklat Lindex till att bli ett kundfokuserat internationellt modeföretag med hållbarhet högt på agendan. Dessförinnan har hon bland annat drivit förändringsarbete inom Telia och AmuGruppen (numera Lernia).

Let's play! The new era
of company trainings

Knowledge & Inspiration
11.45 - 12.45

Gamification is a growing trend in employee engagement and learning. But what makes gamification so popular, how can it be used effectively in company trainings, and what benefits can it bring to learning and company culture? Henrietta Lehtonen, Head of Sales and Marketing at Seppo, talks about gamification from the perspective of corporate learning. When used effectively gamification can bring real benefits to employee engagement, team spirits, and learning. During the half an hour talk you’ll learn, how gamification can be used in various purposes, from introducing and clarifying strategies to building better functional procedures and raising team spirit.

Henrietta Lehtonen, Head of Sales and Marketing, Seppo

Scroll to Top