SALTO Systems kan hjälpa till att skapa en tryggare skola

Beskrivning​

Vanligt i utbildningsmiljöer idag är att låsa ytterdörrar nattetid och installera övervakningskameror. Det är bra, men man glömmer lätt kontroll av obehöriga som rör sig i skolmiljön på dagtid.

Förebyggande säkerhet dygnet runt är viktigt för att skapa en trygg miljö. Krav på besparingar kan göra att man istället bör titta på en helhet och inte lägga stora kostnader för säkerhet i utrymmen där det inte är nödvändigt.

Anpassad säkerhet
Salto Systems lösningar för passerkontroll används runt om i världen i utbildningsmiljöer såsom universitet, studentbostäder, forskningsinstitut, grundskolor och förskolor.

SALTO Systems lösningar kan hantera flera olika typer av elektroniska lås och kortläsare i samma system. Det gör att man kan anpassa produkten till vad som är lämpligast i den aktuella dörren. Krävs det en online-ansluten väggläsare eller en elektronisk cylinder som installeras direkt i dörren?

Eftersom man oftast inte behöver dra kabel mellan alla dörrar förenklas arbetet med att bygga upp en fungerande infrastruktur med en komplett säkerhet, oavsett om verksamheten är fördelad i geografiskt spridda byggnader.

Vad är då viktigast för SALTO Systems kunder inom utbildningssektorn?

– Att eleverna kan använda samma kort för Identifiering, för bibliotek eller betalfunktioner och att öppna dörrar och elevskåp i skolan och på Campus.
– Att kunna anpassa när en person ska ha tillträde, även till innerdörrar.
– Att snabbt kunna hämta en logg över händelser eller ändra en behörighet i realtid.
Att känna trygghet av att kunna ha dörrar låsta in till ex lektionssalar, så att enbart behöriga kan komma in.
– Att läraren i en nödsituation, kan låsa dörren till lektionssalen på distans, så kallad ”lockdown”.

Trygghet i skolan handlar inte om att övervaka eller låsa för personal och elever, utan att hindra tillträde för de som inte har rätt att visas där.

Välkommen till monter H02 på Säkerhet Syd så berättar vi mer.

Media

Galleri

Hemsida

Nedladdningar

    Scroll to Top