Elektroniska lås och spårbarhet ger säkrare sjukhus

Beskrivning​

Utmaningen ligger i att det är en offentlig och många gånger utsatt miljö. Sjukhusen ska vara tillgängliga dygnet runt och ha en välkomnande miljö.

Ökad förståelse
Högsta prioritet inom vården är att rädda liv och det kan vara en stor utmaning att låsa utrymmen. En säkerhetslösning får aldrig riskera att hindra en livsupprätthållande handling. Men med mer hot, stölder och grövre brott inom vården har förståelsen ökat för att vissa områden och rum måste säkras och låsas. Många verksamheter arbetar med att helt slippa nyckelhantering eftersom det är en krävande del av administrationen när nyanställda börjar, när personal slutar och inte återlämnar en nyckel och när personal ska byta avdelning eller arbeta inom spridda geografiska områden. Då kan det hända att personal får tillgång till fler utrymmen än de har behov av.

Elektronisk säkerhet på sjukhus, äldreboende, hemtjänst, olika gruppboenden etc. kan skapa en större trygghet för både patienter, boende och personal.
Bestäm säkerhetsnivå
Vid en projektering bör bestämmas vilken säkerhetsnivå som krävs i offentliga utrymmen, kontor, patientrum, läkemedelsrum, medicinvagnar, operationssalar och personalutrymmen som omklädningsrum och skåp. I en akutsituation är det viktigt att kunna agera snabbt. En viktig funktion i en nödsituation är så kallad ”lock-down” där administratören kan låsa alla dörrar på distans, även i trådlösa, batteridrivna läsare. Ett klick i mjukvaran och alla dörrar som till exempel patientrum kan låsas direkt. Genom spårbarhet går det att förebygga och skydda mot stölder av medicin, droger och personliga tillhörigheter.
Besök SALTO Systems i monter H02 så förklarar vi mer.

Media

Galleri

Hemsida

Nedladdningar

    Scroll to Top