Mats Karlsson

Mats Karlsson är enhetschef och kameraansvarig vid Polisen i Polisregion Syd samt tjänstgör som kommenderingschef vid särskilda händelser.

Scroll to Top