Precise Biometrics AB

Om oss

Precise Biometrics är en global leverantör av identifieringsmjukvara som möjliggör identifiering på ett bekvämt och säkert sätt. Detta genom att låta användaren identifiera sig genom sina egna, unika egenskaper t ex. ansikte och fingeravtryck.
Produkten Precise YOUNiQ Access har utvecklats för olika typer av inpasseringslösningar för lokaler och byggnader såsom kontor, gym och sjukhus. Precise YOUNiQ Access består av en världsledande identifieringsmjukvara, som exempelvis kan integrera ansiktsigenkänning med inpasseringssystem. Anställda och besökare ges möjligheten till en bekväm och säker åtkomst till byggnaden, utan att använda vare sig nycklar eller passerkort. Användaren blir istället sin egen nyckel.

Markerad produkt

Nyheter

Kontakta oss

Scroll to Top