Alarmtech Sweden AB

Om oss

Alarmtech är ett svenskt fristående företag med mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av högkvalitativa säkerhetsprodukter.
Vårt sortiment består bl.a. magnetkontakter, glaskrossdetektorer, vibrationsdetektorer och tillbehör för säkerhets anläggningar samt strömförsörjning med unika egenskaper ViP (Voltage in Parallell) som gör att du kan parallell koppla flera strömförsörjningsenheter mot varandra för att minska spänningsfallet och få ett mer redundant system.

Markerad produkt

Produkter

Nyheter

Kontakta oss

Scroll to Top