Aktiviteter och utbildningar

Hur jobbar spårhundar för sprängämnen?

26-27 februari kl. 10.00, 12.00 och 14.00  |  Område: Securitas hundsök

Sökhundar har blivit ett mycket effektivt sätt att upptäcka sprängämnen. Sökhundarna kan snabbt upptäcka spår av explosiva ämnen eller sprängmedel på exempelvis bygganläggningar, kärnkraftverk och i hamnar. Efterfrågan på sökhundar för explosiva ämnen, även kallade EDD-ekipage (Explosive Detection Dogs), har ökat i takt med samhällets sårbarhet. Bland annat märks en ökad efterfrågan från myndigheter samt kunder inom offentliga miljöer och kritisk infrastruktur såsom från kärnkraftverken. EDD-hundarna kan med sin känsliga nos och specialträning snabbt påvisa förekomsten av explosiva ämnen även i mycket små mängder.

Securitas Sverige förevisar hur ett ekipage med spårhund för sprängämnen jobbar.

1200px-Securitas_AB_logo.svg

Anmälan

Ingen anmälan krävs. Välkomna!

Nätverkslunch: Qnet​

Onsdag 26 februari kl. 11.30-13.00  |  Engelska Parken, Malmömässan

Qnet är en förening med ändamål att skapa samverkan mellan kvinnor i ledande befattning som arbetar med säkerhet i olika roller och verksamheter eller utbildar sig inom säkerhet. Qnet är öppet för alla kvinnor med ledande befattning, aktiva inom säkerhet genom sitt yrke eller utbildning.

I ett samtal mellan Lotta Eriksson från Qnet och Malin Ekblad, vinnare av Qnetpriset 2019, berättar Malin om hur det är att arbeta som säkerhetschef i de tre kommunerna Trelleborg, Vellinge och Skurup. Hon beskriver kommunernas olika förutsättningar, vilka utmaningar och möjligheter hon ser i sitt arbete och varför hon brinner för samverkan. Hon kommer även att ge några tips på hur man får samverkan att bli verklighet och inte stanna vid tomma ord.

Qnet bjuder på lunchsmörgås i samband med seminariet.

Lotta Eriksson
Projektledare och ansvarig säkerhetsutbildningarna
Företagsuniversitetet

Malin Ekblad
Säkerhetschef
Trelleborgs-, Vellinge- och Skurups Kommun

Anmälan

Anmälan är stängd.

Nätverksfrukost: Forum för dataskydd

Torsdag 27 februari kl. 08.30-09.30  |  Scen Säkerhet

Elin van Beesel, Senior rådgivare inom data privacy och informationssäkerhet, kommer att ägna seminariet åt Kinas nya Corporate Social Credit System. Hur fungerar detta i praktiken och hur skall företag och enskilda individer verksamma i Kina förhålla sig till landets övervakningssystem med kameror och ansiktsigenkänning? Goda beteenden premieras av staten och får genomslag både för företag och enskilda. Elin har nyligen besökt Shanghai och ger oss en inblick Kinas nya social credit system.

Elin van Beesel
Senior rådgivare inom data privacy och informationssäkerhet

Anmälan

Anmälan är stängd.

Scroll to Top