Hur kan man förebygga hackingattacker?

Anders Nilsson är en välkänd IT-säkerhetsexpert från ESET som i realtid visar ett livehack, där han tar över en uppkopplad enhet. Smarta lösningar kan bidra till effektiviseringar och nya affärsmöjligheter – men de innebär också nya risker. När man kopplar upp företagets styrsystem mot internet ställs man inför helt nya utmaningar och krav. Det är extremt viktigt att man har full koll på sin verksamhets kritiska tillgångar och hur risker och incidenter ska hanteras. På Säkerhet den 26 februari kommer Anders ge tips och råd kring hur man kan arbeta med IT-säkerhetsfrågor.

Vad kommer du göra på scenen?
– Jag kommer att genomföra ett livehack, samt prata om IT-säkerhet.

Varför bör man lyssna på programpunkten?
– Om man ansvarar för företagets IT-säkerhet är det extremt viktigt att man är medveten om de risker som finns, och hur man på bästa sätt bör hantera dem.

Hur vanligt är det med hackingattacker idag?
– Hackingattacker sker dagligen.

Vad kan man göra för att skydda sig?
– Att skydda komplexa system är ett komplext arbete och görs bäst case-by-case. Anders kommer gå igenom de grundläggande byggstenarna för att bygga upp ett generellt skydd som kan appliceras i de flesta verksamheter. Är man intresserad av att veta mer går det bra att kontakta mig efter dragningen för att boka in ett enskilt möte för just ditt företag.

Vilka är de största säkerhetsriskerna kopplade fastighetsbranschen?
– En kedja är aldrig starkare än den svagaste länken. Oftast är det människor som är svagheten, oftast på grund av okunskap, men i förekommande fall på grund av illvilja. En högre medvetenhet och kunskapsgrad leder till färre risker.

Scroll to Top