Fler är tryggare i Malmö

Enligt årets upplaga av polisens trygghetsundersökning utsätts färre Malmöbor för brott. Dessutom känner sig fler trygga. Enligt undersökningen har brottsligheten samt den upplevda otryggheten minskat jämfört med både 2017 och 2018. Av de som svarade i undersökningen är den andel som inte utsatts för något brott alls den högsta på tio år. Och andelen som utsatts för våld, stöld eller skadegörelse noterar den lägsta siffran på hela 2000-talet, det skriver Sydsvenskan. Även kritiken mot polisen har minskat.

I undersökningen fick 7 000 slumpmässigt utvalda Malmöbor mellan 16 och 85 år mellan augusti och oktober emotta en enkät. Av de 7 000 var det drygt 53 procent (cirka 3 700) som fyllde i svarsenkäterna.

På Säkerhet den 27 februari kommer Peter Strandell, säkerhetsexpert på Stiftelsen Tryggare Sverige, berätta mer om vad som påverkar trygghet och hur man mäter det.

Scroll to Top